THÔNG BÁO HỌC LẠI KHOA CNTT-ĐT

Sinh viên đăng ký học trả nợ môn học ( sĩ số ít, các học phần đã thay đổi trong CTĐT...) đã được BGH duyệt theo phương án như sau:

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

 

Số

tiết

Số lượng

sv đăng ký

Số buổi tổ chức học

 (5 tiết/1 buổi)

Ghi chú

1

02310002

Mạch điện

2

30LT

01

1

Hệ LT7

2

02300008

Vi điều khiển

2

30LT

19

6

 

3

02309008

TH vi điều khiển

1

30TH

09

6

 

4

02308007

CAD điện tử

2

15LT

30TH

01

1

 

5

02309026

SCADA

2

30LT

04

3

 

6

02309005

An toàn điện

2

30LT

01

1

 

7

02309027

PLC cơ bản

2

30LT

01

1

 

8

02301037

TH PLC cơ bản

1

30TH

01

1

 

9

02309036

PLC nâng cao

2

30LT

01

1

 

10

02309007

Đo lường và cảm biến

2

30LT

02

1

 

11

02301006

TH đo lường và cảm biến

1

30TH

01

1

 

12

02309022

Kỹ thuật điện

2

30LT

05

3

 

13

02301031

Thực hành kỹ thuật điện

1

30TH

02

1

 

14

02309045

Truyền số liệu

2

30LT

01

1

 

15

02308030

Truyền sóng

2

30LT

03

2

 

16

02300031

Chuyên đề chuyển mạch

2

30LT

01

1

 

17

02309001

Linh kiện điện tử

2

30LT

17

6

 

18

02300017

Cơ sở kỹ thuật truyền thông

2

30LT

01

1

 

19

01300064

Mạng thế hệ mới

3

45LT

09

6

 

20

01301007

Hệ điều hành

2

60TH

07

5

 

21

01308013

Cơ sở dữ liệu Oracle

3

30LT

03

2

 

22

01308015

Lập trình Java

4

30LT

60TH

07

5

 

23

01308018

PT TK HTTT

3

30TH

30LT

02

1

 

24

01308017

Nhập môn CNPM

4

30LT

60TH

03

2

 

25

01300016

Công nghệ phần mềm nâng cao

2

30LT

02

1

 

26

01301020

TH-An toàn BM HTTT

1

30TH

01

1

 

27

01300028

Phát triển mã nguồn mở

2

30LT

01

1

 

28

01300056

An toàn BM HT TMĐT

2

30LT

01

1

 

29

01300021

SQL Server

2

30LT

01

1

 

1. Sinh viên đăng ký học lại trực tiếp tại P.ĐT&CTSV ( thầy Huỳnh Lê Trường An).

2. Đóng tiền học lại qua Ngân hàng.

3. Thời gian đăng ký & đóng học phí: Từ ngày 09/09/2019 đến hết ngày 18/09/2019.

4. Xem thời khóa biểu tại web khoa CNTT-ĐT vào ngày 20/09/2019.

    Dự kiến TKB bắt đầu: 23/09/2019-17/11/2019, tùy từng học phần học lại.

P/S: Khoa CNTT-ĐT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu các bạn sinh viên đăng ký & đóng tiền trễ hơn so với thời hạn quy định trên.

TM. Khoa CNTT-ĐT

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến