Tin tức trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM

Sở giáo dục đào tạo TPHCM ra quyết định công nhận Hiệu trưởng (Ngày 3 tháng 3 năm 2015)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 280/QĐ-GDDT-TC NGÀY 27/02/2015 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2014-2019 Quyết định công nhận ông......
Sở GD&ĐT TPHCM ra quyết định công nhận Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 (Ngày 13 tháng 2 năm 2015)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 247/QĐ-GDDT-TC NGÀY 13/02/2015 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI NHIỆM KỲ 2014-2019 Thành viên hội đồng quản trị mới bao gồm: 1. Ông ... ...

Tin tức sinh viên

Hội thi “Tự hào Sử Việt” năm 2015 (Ngày 23 tháng 2 năm 2015)
Là hoạt động cụ thể, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 về việc đẩy mạnh......
Ấm áp Xuân Tình Nguyện 2015 (Ngày 17 tháng 2 năm 2015)
Chiến dịch Xuân tình nguyện 2015 là hoạt động nằm trong chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015. Được sự đồng ý của ......
KẾ HOẠCH THAM DỰ HỘI THAO CÁN BỘ NHÂN VIÊN - GIẢNG VIÊN – HSSV CỤM THI ĐUA 1 - KHỐI CAO ĐẲNG NĂM 2015 (Ngày 2 tháng 2 năm 2015)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N Độc lập – Tự do – Hạnh... ...

Tin giáo dục

                                                                  

Báo cáo