Ngày 7 tháng 10 năm 2014
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao quyền cho các trường Đại học, Cao đẳng xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh; Căn cứ vào......
Ngày 15 tháng 3 năm 2015
Sáng 14/3/2015, tại hội trường lớn của Trường CĐ Công nghệ Thông tin đã diễn ra Hội thảo phát động cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm ......