THÔNG BÁO CUỘC THI XÂY DỰNG BLOG SITE VỀ CHỦ ĐỀ BỀN VỮNG CHO TẤT CẢ THANH NIÊN ASEAN

THÔNG BÁO

( V/V đăng ký cuộc thi xây dựng blog site về chủ đề

bền vững cho tất cả thanh niên ASEAN)

Sinh viên khoa CNTT-ĐT ngành chuyên ngành Lập trình website tham gia vào cuộc thi Xây dựng Blog Site về chủ đề bền vững cho tất cả thanh niên ASEAN.

Thông tin nội dung cuộc thi cụ thể như sau:

 • Đối tượng tham dự: Dành cho tất cả thanh niên ASEAN độ tuổi từ 15 tới 35. Nữ giới được khuyến khích để tham gia cuộc thi. Tất cả thí sinh và người hướng dẫn bắt buộc phải đăng ký trên trang web của ASEAN và lộ trình yêu cầu (tham khảo tài liệu Nội dung cuộc thi)
 • Hình thức:
  • Đăng ký nhóm với sự tham gia của 2 thí sinh và 1 người hướng dẫn là phần bắt buộc
  • 1 nhóm chỉ được phép nộp bài một lần
  • Một cán bộ đào tạo có thể quản lý nhiều hơn 1 nhóm
 • Nội dung yêu cầu của cuộc thi: Xây dựng blog về chủ đề bền vững.Bắt buộc sử dụng HTML5 và CSS trên trình biên tập mã Microsoft Visual Studio Code.
 • Cách thức tham gia (dành riêng cho cán bộ đã tham gia đào tạo nguồn của dự án)
  • Bước 1: Tìm hiểu nội dung cuộc thi theo tài liệu mô tả đính kèm
  • Bước 2: Lên kế hoạch và đăng ký kế hoạch dự kiến theo mẫuhttp://bit.ly/FRAC19_Dariu
  • Bước 3: Triển khai theo kế hoạch thời gian (Tham khảo bảng kế hoạch)
  • Bước 4: Nộp sản phẩm
 • Các mốc thời gian chính:
  • 13/10/2019: Hạn nộp sản phẩm dự thi theo định dạng file .zip trên nền tảngwww.futurereadyasean.org
  • 28-29/11/2019: Đội thi được lựa chọn tham gia vòng chung kết tại Thái Lan

Rất mong các bạn sinh viên tham dự.

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến