Tuyển sinh Trung cấp / Cao Đẳng 9+4

Thông báo Tuyển sinh Trung cấp chính quy/ Cao đẳng 9+4 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh Trung cấp chính quy/ Cao đẳng 9+4 năm 2020 Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT Học sinh tốt nghiệp THCS Cam kết việc làm sau khi tốt nghiệp

Tốt nghiệp THCS vẫn làm việc lương cao - Cánh cửa thành danh mới của bạn trẻ

“Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công” – Đó là lời khẳng định của cựu sinh viên khoá 10 Nguyễn Trung Toán ngành Công nghệ thông tin khi được hỏi về con đường đi ....