Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

TKB HK3 MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2019-2020

TKB HK3 MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2019-2020

TKB HK3 MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2019-2020

Lịch học lớp ôn thi đầu ra nội bộ K18 và K14,15,16 đợt 2

Lịch học lớp ôn thi đầu ra nội bộ K18 và K14,15,16 đợt 2

Lịch học lớp ôn thi đầu ra nội bộ K18 và K14,15,16 đợt 2

Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - Đợt tháng 06/2020

Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - Đợt tháng 06/2020

Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - Đợt tháng 06/2020

Danh sách điểm kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 - đợt 1

Danh sách điểm kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 - đợt 1

Danh sách điểm kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 - đợt 1

Thông báo về việc thi tiếng anh đầu ra nội bộ A1, A2, B1 dành cho khóa 18 và các khóa trở về trước

Thông báo về việc thi tiếng anh đầu ra nội bộ A1, A2, B1 dành cho khóa 18 và các khóa trở về trước

Thông báo về việc thi tiếng anh đầu ra nội bộ A1, A2, B1 dành cho khóa 18 và các khóa trở về trước

Thông báo về việc hủy bỏ tiên quyết đối với chương trình Anh văn

Thông báo về việc hủy bỏ tiên quyết đối với chương trình Anh văn

Thông báo về việc hủy bỏ tiên quyết đối với chương trình Anh văn

Tổng khai giảng các lớp học Tin học B

Tổng khai giảng các lớp học Tin học B

Tổng khai giảng các lớp học Tin học B

Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC

Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC

Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC

Tài liệu ôn tập Anh văn A2

Tài liệu ôn tập Anh văn A2

Tài liệu ôn tập Anh văn A2