Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO K20. ĐỢT 3 (NGÀY THI 17/9)

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO K20. ĐỢT 3 (NGÀY THI 17/9)

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO K20. ĐỢT 3 (NGÀY THI 17/9)

Ôn thi anh văn đầu ra đợt 3

Ôn thi anh văn đầu ra đợt 3

Ôn thi anh văn đầu ra đợt 3

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 2 - THÁNG 7/2020

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 2 - THÁNG 7/2020

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 2 - THÁNG 7/2020

Thông báo hoàn tất lệ phí Anh văn đầu ra - Đợt 2

Thông báo hoàn tất lệ phí Anh văn đầu ra - Đợt 2

Thông báo hoàn tất lệ phí Anh văn đầu ra - Đợt 2

Điểm thi Giữa kỳ và Cuối kỳ HK2 môn Anh văn năm học 2019-2020

Điểm thi Giữa kỳ và Cuối kỳ HK2 môn Anh văn năm học 2019-2020

Điểm thi Giữa kỳ và Cuối kỳ HK2 môn ANH VĂN năm học 2019-2020

TKB HK3 MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2019-2020

TKB HK3 MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2019-2020

TKB HK3 MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2019-2020

Lịch học lớp ôn thi đầu ra nội bộ K18 và K14,15,16 đợt 2

Lịch học lớp ôn thi đầu ra nội bộ K18 và K14,15,16 đợt 2

Lịch học lớp ôn thi đầu ra nội bộ K18 và K14,15,16 đợt 2

Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - Đợt tháng 06/2020

Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - Đợt tháng 06/2020

Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - Đợt tháng 06/2020

Tài liệu ôn tập Anh văn A2

Tài liệu ôn tập Anh văn A2

Tài liệu ôn tập Anh văn A2