text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080


Ngày 3 tháng 3 năm 2015 Sở giáo dục đào tạo TPHCM ra quyết định công nhận Hiệu trưởng    

QUYẾT ĐỊNH SỐ 280/QĐ-GDDT-TC NGÀY 27/02/2015 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2014-2019 Quyết định công nhận ông DƯƠNG TẤN DIỆP giữ chức vụ hiệu trưởng Trường CĐ...

... đọc thêm

Ngày 13 tháng 2 năm 2015 Sở GD&ĐT TPHCM ra quyết định công nhận Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019    

QUYẾT ĐỊNH SỐ 247/QĐ-GDDT-TC NGÀY 13/02/2015 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI NHIỆM KỲ 2014-2019 Thành viên hội đồng quản trị mới bao gồm: 1. Ông ...

... đọc thêm

Ngày 26 tháng 1 năm 2015 Thông báo số 352/TB-ĐU ngày 23/01/2015 của Đảng ủy sở giáo dục và đào tạo TP.HCM    

THÔNG BÁO SỐ 352/TB-ĐU NGÀY 23/01/2015 CỦA ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ngày 23/01/2015 Hội đồng quản trị đã nhận được thông báo số 352-TB/ĐU ngày 23/01/2015 của Đảng ủy Sở Giáo dục và...

... đọc thêm

Ngày 15 tháng 1 năm 2015 Chỉ đạo của Đảng ủy Sở GD&ĐT về thực hiện quy định của pháp luật tại Trường CĐ CNTT TP.HCM    

CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TPHCM. Ngày 14/01/2015 Hội đồng quản trị đã nhận được công văn số 510-CV/ĐU ngày 12/01/2015 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trả...

... đọc thêm
Trang 1trong14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>