Thông báo về bài tập lớn thực hiện trong môn học học kỳ 3 năm học 2017-2018

Khoa đã cập nhật lên trang E-learning của Khoa  bài tập lớn các môn học của học kỳ 3 năm học 2017-2018 gồm : toán tài chính, nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 2, kinh tế vi mô, quản trị tài chính, quản lý chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực

Đề nghị sinh viên khóa 17 cập nhật để thực hiện (trong quá trình thực hiện sinh viên liên hệ giảng viên phụ trách môn học để được hướng dẫn).

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online