Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2018

Hiện nay kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 đã công bố.

* Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo điểm thi các môn nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng KT-ĐBCL (bộ phận Khảo thí) trong thời gian từ ngày 09/10/2018 đến hết ngày 16/10/2018

 Lưu ý : yêu cầu ghi chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin.

Tập tin đính kèm

BM01-QT03-DonPhucKhao-1

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online