THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP THẦY PHẠM NGỌC CƯỜNG

Các lớp thầy Phạm Ngọc Cường dạy được nghỉ học từ ngày thứ Hai (02/12/2019) đến hết ngày thứ Sáu (06/12/2019):

 • Thứ 2, ngày 02/12/2019:
  • Sáng:     Lớp 0130_Eff &Pre_K18.N1
  • Chiều:   Lớp 0130_Eff &Pre_K18.N2
 • Thứ 3, ngày 03/12/2019:
  • Sáng:     Lớp: 0130_TKWCB_K19.LW5
 • Thứ 4, ngày 04/12/2019:
  • Sáng:     Lớp: 0130_TKWCB_K19.DH2
  • Chiều:   Lớp: 0130_3DMax_K18.N1
 • Thứ 5, ngày 05/12/2019:
  • Sáng:     Lớp: 0130_CSDL_K19.LW8
  • Chiều:   Lớp: 0130_3DMax_K18.N2
 • Thứ 6, ngày 06/12/2019:
  • Sáng:     Lớp: 0130_CSDL_K19.LW4

Lý do: thầy đi công tác. 

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

TM. Khoa CNTT-ĐT

 

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến