THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN LẬP TRÌNH ANDROID NÂNG CAO_K18

Thầy Phạm Đào Minh Vũ thông báo nghỉ học:

Môn Lập trình Android nâng cao_K18: Chiều thứ 5 (22/08/2019)_B.404

Lý do: thầy bận việc gia đình.

Thầy sẽ thông báo lịch dạy bù sau.

TM.Khoa CNTT-ĐT

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến