; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh

Thông báo mới nhất

TB Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV hệ cao ....

TB Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV hệ cao đẳng Khóa 19 đợt 2 ....

CẬP NHẬT LẠI THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI-KHOA CNTT-ĐT

CẬP NHẬT LẠI THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI-KHOA CNTT-ĐT

ĐIỂM THI HỌC KỲ 3-2018-2019-KHOA CNTT-ĐT

ĐIỂM THI HỌC KỲ 3-2018-2019-KHOA CNTT-ĐT

Thời khóa biểu học kỳ 1/2019-2020 các ngành hệ cao đẳng ....

Thời khóa biểu học kỳ 1/2019-2020 chính thức được mở khóa 18 các ngành hệ cao ....

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên ....

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên Khóa 19

Thông báo về việc thi Anh văn đầu vào khoá 2019 - Đợt 2

Thông báo về việc thi Anh văn đầu vào khoá 2019 - Đợt 2

TB Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV hệ cao ....

TB Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV hệ cao đẳng Khóa 19 đợt 2 ....

TB Thi anh văn đầu vào và Quy định học các học phần anh ....

TB Thi anh văn đầu vào và Quy định học các học phần anh văn từ năm 2019

Thông báo về việc bán đồng phục cho Tân sinh viên khoá 2019

Thông báo về việc bán đồng phục cho Tân sinh viên khoá 2019

TB Lịch học giáo dục đầu khóa cho Tân sinh viên Khóa 19 hệ ....

TB Lịch học giáo dục đầu khóa cho Tân sinh viên Khóa 19 hệ cao đẳng và trung ....

Hướng dẫn cách thức làm bài thi Anh văn đầu vào

Hướng dẫn cách thức làm bài thi anh văn đầu vào

TB Lịch thi và danh sách thi anh văn đầu vào khóa 19 hệ cao ....

TB Lịch thi và danh sách thi anh văn đầu vào khóa 19 hệ cao đẳng, trung cấp ngày ....

TB về đăng ký học phần môn Kỹ năng mềm cho sinh viên Khóa ....

TB về đăng ký học phần môn Kỹ năng mềm cho sinh viên Khóa 18

Quy chế công tác HSSV trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

Quy chế công tác HSSV trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

Thời khóa biểu HK1/2019-2020 dự kiến cho sinh viên đăng ký ....

Thời khóa biểu HK1/2019-2020 dự kiến cho sinh viên đăng ký các khóa 18, học lại ....

TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1,A2,A3 học kỳ 3 ....

TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1,A2,A3 học kỳ 3 năm học 2018-2019 hệ ....

TB Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2019-2020 để sinh ....

TB Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2019-2020 để sinh viên đăng ký

TB kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2019-2020 sinh viên ....

TB đăng ký học phần HK1 năm học 2019-2020 sinh viên khóa 18 các khoa các ngành

TB Về việc phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV tốt nghiệp đợt ....

TB Về việc phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV tốt nghiệp đợt tháng 4/2019

TB V/v cho sinh viên khóa 16 khoa QT-TCNH được nghỉ học để ....

TB V/v cho sinh viên khóa 16 khoa QT-TCNH được nghỉ học để tham dự lớp Kỹ năng ....

TB Về việc cho nghỉ học tập nhân dịp Trường tổ chức ....

TB Về việc cho nghỉ học tập nhân dịp Trường tổ chức cho CB-GV-CNV đi du ....

TB về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ từ khóa 18 ....

TB về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ từ khóa 18 trở về sau

TB Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt ....

TB Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2019