text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 1/2017-2018 cho sinh viên Khóa 15, Khóa 16 chính thức mở/hủy và hệ liên thông cao đẳng khóa 7

Ngày 29 tháng 8 năm 2017

Thời khóa biểu học kỳ I/2017-2018 các Khóa: 15&16, học lại các khóa, chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 28/08/2017.

Thời khóa biểu học kỳ I/2017-2018 hệ liên thông Khóa 7 cập nhật ngày 28/08/2017.

Sinh viên Khóa 15&16 các ngành lưu ý tải file thời khóa biểu để xem.

Kiểm tra lại trên trang cá nhân để chắc rằng mình đã đăng ký đủ và đúng - Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng QLĐT&KT - Bộ phận "Xử lý học vụ " (Phòng A.109) ngay để được hỗ trợ.

Sinh viên còn nhu cầu bổ sung/điều chỉnh liên hệ Bộ phận "Xử lý học vụ và khảo thí" đến hết ngày 08/09/2017. Tải mẫu đăng ký: http://itc.edu.vn/mau-don-xin-dang-ky-hoc-phan-bo-sung.aspx

In và liên hệ cố vấn học tập (CVHT) hoặc Khoa chủ quản để được hướng dẫn hỗ trợ điền lớp học phần cho chính xác trước khi nộp đơn (đã có ý kiến và chữ ký của CVHT).