TB V/v truy cập thư viện số, email, Elearning và đăng ký học phần cho sinh viên khóa 18

Sinh viên xem hướng dẫn tại file đính kèm.

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo và công tác sinh viên (Trệt B) để được giải đáp

File đính kèm

Thông-báo-149-vv-truy-cập-TV-số2c-email..._0001

Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online