TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 (cập nhật ngày 02/10/2018)

THÔNG BÁO

Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Sinh viên bậc Cao đăng các khóa 11,13, 14 và 15 đã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018. Vui lòng xem danh sách đính kèm.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng Đào tạo.
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết trưa ngày 29/9/2018.
Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, dự kiến sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm từ ngày 15/10/2018.

File đính kèm

CD15NH1

CD15QQ1-1

CD15QT1-1

CD15TM1-2

CD14TM1-1

CD15CM1-1

CD15DH1-1

CD15DT1

CD15KM1-1

CD15KP1-1

CD15KP2-1

CD14CT1-1

CD14CT2-1

CD14CT4-1

CD14DT1-1

CD14KD1-1

CD14KT1-1

CD14NH1-1

CD14QT1-1

C11TTMMT1

CD13CM1-1

CD13CT1-1

CD13CT5

CD13KD1-1

CD13QT1-1

CD13QTTM1-1

CD13TM1-1

CD14CM1-1

C11CNTT1-1

C11KT6

CD14CT3-2

CD15KT1 (1)

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online