TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

THÔNG BÁO

Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Sinh viên bậc Cao đăng các khóa 11,13, 14 và 15 đã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018. Vui lòng xem danh sách đính kèm.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng Đào tạo.
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết trưa ngày 29/9/2018.
Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, dự kiến sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm từ ngày 15/10/2018.

File đính kèm

CD15KP2

CD15QQ1

CD15QT1

CD14CT2

CD14CT3

CD14CT4

CD14DT1

CD14KD1

CD14KT1

CD14NH1

CD14QT1

CD14TM1

CD15CM1

CD15DH1

CD15KM1

CD15KP1

C11CNTT1

CD13CM1

CD13CT1

CD13KD1

CD13QT1

CD13QTTM1

CD13TM1

CD14CM1

CD14CT1

CD15KT1

CD15TM1-1

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online