QUẢN TRỊ KINH DOANH (QUẢN TRỊ DIGITAL MEDIA)


Mã ngành, nghề: 6340404 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm


Bằng cấp:


1. Bằng cao đẳng Quản trị kinh doanh (Liên thông 2 năm Đại học Kinh tế không cần thi đầu vào)
2. Chứng nhận nghề: Thiết kế đồ họa quảng cáo 
3. Chứng nhận nghề: Digital Marketing ứng dụng chuyên nghiệp 


1. Mục tiêu đào tạo


1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về lĩnh vực kinh tế, quản lý và am hiểu về công nghệ thông tin nhằm cung cấp nguồn nhân lực Quản trị phương tiện Truyền thông số - Ecommerce; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Digital Media - Ecommerce; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại công nghệ 4.0.

1.2. Mục tiêu cụ thể

 1. Về kiến thức:
 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành kinh doanh và công nghệ thông tin.
 • Có kiến thức nền tảng về công nghệ đa phương tiện, kỹ thuật chuyên môn và cảm quan sáng tạo, khả năng lập kế hoạch, lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông và quảng cáo, ứng dụng các hiệu ứng đồ họa hiện đại, thiết kế những sản phẩm mang tính ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục cũng như giải trí, kinh doanh và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
 • Có kiến thức chuyên môn về Quản trị phương tiện Truyền thông số - Ecommerce đảm bảo khả năng tác nghiệp mô hình thương mại điện tử và điều hành quản trị trong các loại hình tổ chức doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế về lĩnh vực truyền thông media, thương mại điện tử, kinh doanhtrực tuyến, digital marketing.
 • Có kiến thức về thương mại điện tử, truyền thông media, marketing online và an ninh mạng, blockchain của doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử và truyền thông media cũng như các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành bán hàng.
 1. Về kỹ năng:
 • Kỹ năng cứng:
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh online, quảng cáo, thanh toán, quản lý và điều phối hàng hoá, đơn hàng thông qua mạng lưới internet.
 • Xây dựng và thiết  lập quy trình bán hàng , thanh toán trên website.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông media, lập kế hoạch marketing online.
 • Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh các mặt hàng kinh doanh trên hệ thống thương mại điện tử  và Truyền thông Media –Ecommerce.
 • Khả năng thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh, âm thanh, video, tạo ra các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông, quảng cáo, giải trí.
 • Khả năng tư vấn và thiết kế website bán hàng, phát triển các kênh phân phối, kênh marketing online và các kênh Truyền thông Media – Ecommerce.
 • Kỹ năng mềm:
 • Giao tiếp, đàm phán thông qua các phương tiện truyền thông.
 • Phát triển mối quan hệ.
 • Thuyết trình và trình bày trước đám đông.
 1. Về thái độ:
 • Có tinh thần hợp tác, ý thức bảo mật thông tin, bản quyền, có khả năng làm việc theo nhóm;
 • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh.
 • Có ý thức tuân thủ luật pháp về thông tin Truyền thông Media -Ecommerce, an ninh mạng, bảo mật hệ thống dữ liệu.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  -     Chuyên viên thiết kế, tư vấn quảng cáo, thiết kế bao bì, nhãn hiệu sản phẩm, thiết   
         kế logo, làm phim quảng cáo…hoặc một hệ thống nhận dạng thương hiệu (tại các     
         doanh nghiệp, công ty quảng cáo)

   -    Chuyên viên Digital marketing, chuyên viên Media tại các doanh nghiệp, công ty    
         truyền thông,   quảng cáo, tòa soạn, đài truyền hình.

 • Nhân viên quản lý, điều hành, thiết kế, truyền thông media trong các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh và quản lý.
 • Cán bộ tác nghiệp kinh doanh: xây dựng chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường, tiếp thị, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, thiết lập dự án …
 • Chủ doanh nghiệp sau khi khởi tạo kinh doanh và ứng dụng kinh doanh online.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học, mô đun: 31

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 495 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1745 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 740 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1415 giờ


3. Nội dung chương trình:


STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

Số TC

Thời gian học tập (giờ)

 

 

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/kiểm tra

Ghi chú

 
 

I/ Môn học chung

24

495

205

264

26

 

 
 

1

MH20300006

Anh văn A1

3

60

30

27

3

 

 

2

MH20300007

Anh văn A2

3

60

30

27

3

 

 

3

MH20300008

Anh văn A3

3

60

30

27

3

 

 

4

MH18300005

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

 

 

5

MH19300008

Pháp luật

2

30

18

10

2

 

 

6

MH22309004

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

 

 

7

MH22309005

Giáo dục quốc phòng an ninh 2

4

75

36

35

4

 

 

8

MH01308061

Tin học

3

75

15

58

2

 

 

II/ Môn học, mô đun chuyên môn

71

1745

535

1151

59

 

 

II.1/ Môn học, mô đun cơ sở

26

545

235

284

26

 

 
 

9

MH48300002

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

 

 

10

MH03309001

Kinh tế vi mô

3

65

25

37

3

 

 

11

MH03309002

Quản trị học

3

60

30

27

3

 

 

12

MH05309003

Marketing căn bản

3

60

30

27

3

 

 

13

MH03309086

Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop

3

60

30

27

3

 

 

14

MH03309087

Thiết kế website cơ bản với wordpress

3

60

30

27

3

 

 

15

MH03309088

Truyền thông đa phương tiện & tiếp thị điện tử

3

60

30

27

3

 

 

II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn

35

750

300

417

33

 

 

16

MH03309089

Thiết kế với Photoshop nâng cao

3

60

30

27

3

 

 

17

MH03309090

Thiết kế quảng cáo với Adobe Illustrator

3

60

30

27

3

 

 

18

MH03309091

Thiết kế và dàn trang với Indesign

3

60

30

27

3

 

 

19

MH03309092

Dựng phim với Adobe Premiere

3

60

30

27

3

 

 

20

MH03309093

Kỹ xảo After Effect

3

60

30

27

3

 

 

21

MH03309066

 SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp

3

60

30

27

3

 

 

22

MH03309094

Quảng cáo với google adwords

3

75

15

57

3

 

 

23

MH03309082

Social Media Marketing (Zalo, Facebook,Youtube, Email, SMS)

4

90

30

57

3

 

 

24

MH03309074

Quảng cáo trực tuyến

3

75

15

57

3

 

 

25

MH03309095

Thương mại điện tử

3

60

30

27

3

 

 

26

MH03309012

Quản lý chuỗi cung ứng và nguồn lực

4

90

30

57

3

 

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

27

MH03306070

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

II.4. Khóa luận TN/ học phần thay thế

5

225

0

225

0

 

 

II.4.1 Học phần thay thế

5

120

30

84

6

 

 

28

MH03309062

Kinh doanh Thương mại ĐT

2

45

15

27

3

 

 

29

MH03309063

Phân tích hiệu quả kinh doanh

3

75

15

57

3

 

 

II.4.2 Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

30

MH03306070

Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

 

 

Tổng cộng :

89

2240

740

1415

85