Kế hoạch công tác tuần 27/10 - 01/11/2014

Kế hoạch công tác tuần 27/10 - 01/11/2014

Kế hoạch công tác tuần 27/10 - 01/11/2014

Kế hoạch công tác tuần 20/0 - 25/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 20/0 - 25/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 20/0 - 25/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 13/10 - 18/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 13/10 - 18/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 13/10 - 18/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 29/9 - 04/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 29/9 - 04/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 29/9 - 04/10/2014

Kế hoạch công tác tuần 22/9 - 27/9/2014

Kế hoạch công tác tuần 22/9 - 27/9/2014

Kế hoạch công tác tuần 22/9 - 27/9/2014

Kế hoạch công tác tuần 08/9 - 13/9/2014

Kế hoạch công tác tuần 08/9 - 13/9/2014

Kế hoạch công tác tuần 08/9 - 13/9/2014

Kế hoạch công tác tuần 01/9 - 06/9/2014

Kế hoạch công tác tuần 01/9 - 06/9/2014

Kế hoạch công tác tuần 01/9 - 06/9/2014

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 11

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 11

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 11

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Trung cấp - Khóa 19

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Trung cấp - Khóa 19

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Trung cấp - Khóa 19

LỊCH THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao Đẳng - các Khóa (Khóa 19 đợt 1 và Khóa 18 khoa QT-TCNH)

LỊCH THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao Đẳng - các Khóa (Khóa 19 đợt 1 và Khóa 18 khoa QT-TCNH)

LỊCH THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao Đẳng - các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao Đẳng - các Khóa (cập nhật ngày 15/6/2020)

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao Đẳng - các Khóa (cập nhật ngày 15/6/2020)

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao Đẳng - các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao đẳng - Các học phần Online và Học phần đã kết thúc

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao đẳng - Các học phần Online và Học phần đã kết thúc

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao đẳng - Các học phần Online và Học phần đã kết thúc

Khảo sát tình hình giảng dạy học kỳ 3 2017-2018

Khảo sát tình hình giảng dạy học kỳ 3 2017-2018

Góp ý về hoạt động giảng dạy là một hoạt động thường niên để xây dựng môi trường học tập tốt cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG CẤP KHOA             NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch dự giờ HK3 - 1718

Sinh viên tham gia khảo sát đánh giá giảng dạy

Sinh viên tham gia khảo sát đánh giá giảng dạy

Nhà trường đã tạo ra một kênh thu nhận ý kiến đóng góp của sinh viên về quá trình giảng dạy và đào tạo của nhà trường. Trả lời phiếu khảo sát là trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên ....

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

TÀI LIỆU HỌC TẬP

TÀI LIỆU HỌC TẬP

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường ĐH-CĐ-TCCN

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường ĐH-CĐ-TCCN

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào ....

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông báo về việc điều chỉnh điểm 18.3 thuộc điều 18 của quy định về 141/QĐ-CĐCNTT ngày 09/10/2012

Thông báo về việc điều chỉnh điểm 18.3 thuộc điều 18 của quy định về 141/QĐ-CĐCNTT ngày 09/10/2012

Thông báo về việc điều chỉnh điểm 18.3 thuộc điều 18 của quy định về đào tạo theo tín chỉ ban hành tại quyết số 141/QĐ-CĐCNTT ngày 09/10/2012

Quyết định 141 về đào tạo tín chỉ của trường CĐ CNTT TP.HCM

Quyết định 141 về đào tạo tín chỉ của trường CĐ CNTT TP.HCM

Quyết định 141 về đào tạo tín chỉ của trường CĐ CNTT TP.HCM

Biểu mẫu báo cáo định kỳ công tác cố vấn học tập

Biểu mẫu báo cáo định kỳ công tác cố vấn học tập

Biểu mẫu báo cáo định kỳ công tác cố vấn học tập

Biểu mẫu lịch trực và giảng dạy của giảng viên cơ hữu Khoa

Biểu mẫu lịch trực và giảng dạy của giảng viên cơ hữu Khoa

Biểu mẫu lịch trực và giảng dạy của giảng viên cơ hữu Khoa

Biểu mẫu kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa

Biểu mẫu kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa

Biểu mẫu kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa

Thông báo điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đề thi, đáp án

Thông báo điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đề thi, đáp án

Thông báo điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đề thi, đáp án

Các biểu mẫu hồ sơ phòng thi

Các biểu mẫu hồ sơ phòng thi

Các biểu mẫu hồ sơ phòng thi

Biểu mẫu Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ