Cài đặt ứng dụng BlueZone

Cài đặt ứng dụng BlueZone

Ứng dụng bluezone

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Thông báo nhận thẻ Bảo  hiểm y tế

Thông báo nhận thẻ Bảo hiểm y tế

Thông báo nhận thẻ Bảo hiểm y tế

Danh sách HSSV tham gia khai báo y tế ngày 04/5/2020

Danh sách HSSV tham gia khai báo y tế ngày 04/5/2020

Khai báo y tế toàn trường

Trợ cấp cho HSSV khó khăn do Covid19

Trợ cấp cho HSSV khó khăn do Covid19

Trợ cấp cho HSSV khó khăn do Covid19

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2019 - 2020

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2019 - 2020

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2019 - 2020

CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN ONLINE

CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN ONLINE

Tự đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2017 - 2018, một hình thức tiện lợi và nhanh chóng cho các bạn sinh viên

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp lớp TC17TH1,TC16TM1

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp lớp TC17TH1,TC16TM1

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp lớp TC17TH1,TC16TM1

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa QT-TCNH

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa QT-TCNH

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa QT-TCNH

Thông báo Miễn giảm học phí năm 2020 - 2021

Thông báo Miễn giảm học phí năm 2020 - 2021

Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách

Thông báo số 70 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường

Thông báo số 70 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường

Về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường

Kế hoạch xây dựng trường thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

Kế hoạch xây dựng trường thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

Kế hoạch xây dựng trường thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

Cẩm nang sinh viên 2018

Cẩm nang sinh viên 2018

Quyển cẩm nang này giới thiệu cho sinh viên về nhà trường, cơ cấu tổ chức , các phòng ban chức năng. Ngoài ra, Cẩm nang sinh viên còn cho sinh viên biết chương trình đào tạo và các biểu mẫu hành ....

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Quy chế rèn luyện HSSV năm học 2017 - 2018

Quy chế rèn luyện HSSV năm học 2017 - 2018

Quy chế rèn luyện HSSV năm học 2017 - 2018

Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt đầu khóa năm 2020

Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt đầu khóa năm 2020

Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt đầu khóa năm 2020

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Kỷ luật SV thi hộ

Kỷ luật SV thi hộ

Kỷ luật SV thi hộ

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên