Trang cập nhật đăng tải các thông tin nhà trọ cho sinh viên nằm trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ tìm nhà trọ Sinh viên của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM. Ngày cập nhật: 18/07/2019


Ngày cập nhật: 17/07/2019

 

Ngày cập nhật: 16/07/2019

 

 

Ngày cập nhật: 15/07/2019


Ngày cập nhật: 13/07/2019


 

Ngày cập nhật: 10/07/2019


 

Ngày cập nhật: 10/07/2019


Ngày cập nhật: 10/07/2019


1. Vị trí: Số 299, kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM.
2. Diện tíchHơn 40 phòng/12m2  
3. Giá cả: Giá 1 phòng dao động từ 1 triệu – 1,5 triệu/tháng, điện, nước tính riêng.
 4. Giờ giấc: Nhà trọ quản lí ra vào bằng thẻ từ, giờ giấc tự do
5. Thông tin liên hệ: Số 299, kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
6. Ngày cập nhật: 10/07/2019

 


1. Vị trí: 278/60/3; 260/60/7; 260/60/9, kênh Nước Đen, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tp.HCM
2. Diện tích: Diện tích phòng 16m2, có gác
3. Giá cả: Giá 1 phòng dao động từ 1,8 triệu/tháng, điện, nước tính riêng
4. Giờ giấc: Giờ giấc tự do 
5. Thông tin liên hệ: A.Hậu - 0764376930
6. Ngày cập nhật: 10/07/2019


1. Vị trí: 262/26/7, Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM
2. Diện tích: Hơn 10 phòng - Diện tích phòng 18m2, có gác
3. Giá cả: Giá 1 phòng dao động từ 2 triệu –2,5triệu/tháng, điện, nước tính chung
4. Giờ giấc: Giờ giấc tự do
5. Thông tin liên hệ: A.Hải - 089497250
6. Ngày cập nhật: 10/07/2019