NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ (CAO ĐẲNG CHÍNH QUY)

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ)

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống thông tin y tế là ngành học cung cấp cho người học những kiến thức chung về quản trị bệnh viện và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực y tế như hệ thống thông tin, hạ tầng cơ sở dữ liệu bệnh viện, đặc thù bệnh viện và bảo hiểm y tế, quản trị dự án, thiết kế và lập trình web, nghiệp vụ quản lý bệnh viện,…

Ngành Hệ thống thông tin y tế là một trong những chuyên ngành nổi bật đã được đào tạo ở nhiều nước trên thế giới. Hiện tại, ở Việt Nam chỉ có trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM đang triển khai đào tạo chuyên ngành này. Với liên kết đào tạo giữa giữa ITC và công ty y dược Medicons, trong quá trình học, sinh viên sẽ được các y bác sĩ trong ngành y tế hướng dẫn về các kiến thức y khoa để có thể hiểu và làm được việc trong các bệnh viện sau khi ra trường.

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ

2.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin và kiến thức về y tế
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

 • Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin trong y tế
 • Phân tích được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Lập trình bằng các công cụ c#, Java
 • Lập trình Web: asp.net, XML.
 • Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu trong y tế
 • Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành y tế
 • Phân tích được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm trong y tế
 • Phân tích về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trong y tế.

- Về kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.
 • Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong y tế
 • Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.
 • Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.
 • Xây dựng được một Website hoàn chỉnh.
 • Xây dựng được một ứng dụng công nghệ thông tin cho các bệnh viện công.

- Về thái độ:

 • Thể hiện khả năng làm việc độc lập - ứng dụng khoa học – công nghệ vào công việc, giải quyết các tình hướng kỹ thuật trong thực tế ;
 • Xây dựng tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc ;
 • Giải quyết công việc trên tinh thần tiết kiệm, bảo vệ dung cụ, máy móc, thiết bị ; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình làm việc;...

3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP:

 • Đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, công ty trong nước và các công ty nước ngoài…
 • Nhân viên IT tại các bệnh viện công, bệnh viện tư, trung tâm y tế.
 • Nhân viên các doanh nhiệp, công ty thiết kế phần mềm quản lý, website.
 • Học thêm lớp sư phạm nghề có thể dạy nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp nghề ở các Trung tâm dạy nghề.

4. CÁC MÔN HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ

 

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

I. Các môn học chung

1

MH8300006

Giáo dục Chính trị

2

MH9300002

Pháp luật

3

MH22309004

Giáo dục thể chất

4

MH22309005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2

5

MH01308061

Tin học

6

MH20300006

Anh văn A1

7

MH20300007

Anh văn A2

8

MH20300008

Anh văn A3

II. Các môn học chuyên môn

II.1 Môn học cơ sở

9

MH01308058

Cấu trúc máy tính

10

MH01308064

Cơ sở lập trình

11

MH01308065

Cơ sở dữ liệu

12

MH01308066

CCNA1

13

MH01308067

Lập trình hướng đối tượng

14

MH01308068

Lập trình nâng cao

15

MH01308069

Toán rời rạc

16

MH01308059

Thiết kế Web cơ bản

17

MH01308070

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

18

MH48300002

Kỹ năng mềm

II.2 Môn học chuyên môn

19

MH01308079

Nghiệp vụ quản lý bệnh viện

20

MH01308074

Lập trình Web phía máy chủ

21

MH01308080

Đặc thù bệnh viện và Bảo hiểm y tế

22

MH01308081

Quản trị Database Server

23

MH01300060

Quản lý dự án phần mềm

24

MH01308082

Phân tích thiết kế HTTT Y tế

II.3 Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế

II.3.1 Khóa luận tốt nghiệp

25

MH01307071

Khóa luận tốt nghiệp

II.3.2 Học phần thay thế

26

MH01308072

Lập trình giao diện Web

27

MH01308091

Giao tiếp Người – Máy

II.4 Thực tập tốt nghiệp

28

MH01306070

Thực tập tốt nghiệp

ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐÂY  

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến