LỊCH THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2017-2018 Hệ Cao Đẳng - các Khóa

File đính kèm lịch thi

Lich_thi_HK_3_1718_HeCD

File đính kèm danh sách thi

Lưu ý: môn cấu trúc máy tính của CNTT và QT-TCNH coi danh sách thi ở khoa QT-TCHN)

CNTT

Cautrucdulieu&thuattoan(LT)

Cautrucdulieu&thuattoan

CCNA2(LT)

CCNA2

CCNA3(LT)

CCNA3

Hequantricosodulieu_N1A

Hequantricosodulieu_N1B

Hequantricosodulieu_N2

Hequantricosodulieu_N3

Hequantricosodulieu_N4.1

Hequantricosodulieu_N4.2

Hequantricosodulieu_N5

Kythuatlaptrinhcoban(LT)

Kythuatlaptrinhcoban

LaptrinhAndroidcoban(LT)

LaptrinhAndroidcoban

Kythuatlaptrinhnangcao(LT)

Kythuatlaptrinhnangcao

laptrinhjava_N1

laptrinhjava_N4

laptrinhjava_N6

Laptrinhnangcao_N1

Laptrinhnangcao_N4.1

Laptrinhnangcao_N4.2

Laptrinhnangcao_N5.1

Laptrinhnangcao_N5.2

Mangthehemoi1

Mythuatungdung_1

Mythuatungdung_2

PhantichvathietkeHTTT_N1

PhantichvathietkeHTTT_N3

PhantichvathietkeHTTT_N6

PPlaptrinhHDT(LT)

PPlaptrinhHDT

Thietke3Dvoi3DMax_N1

Thietke3Dvoi3DMax_N2

thietkehinhanhvoiAdobeIllustrator_N1

thietkehinhanhvoiAdobeIllustrator_N2

thietkehinhanhvoiAdobePhotoshop_N1

thietkehinhanhvoiAdobePhotoshop_N2

thietkephanmemhuongdoituong_N4

ThietkeWebnangcao_N1

ThietkeWebnangcao_N2

ThietkeWebnangcao_N4

Toanroirac&lythietdothi_N1.1

Toanroirac&lythietdothi_N1.2

Toanroirac&lythietdothi_N2.1

Toanroirac&lythietdothi_N2.2

XaydungphanmemHDT-1

ĐTVT

Antoandien

Cautrucmaytinh

Chuyendekythuatmaytinh

cosokythuattruyenthongvotuyen

dientucongsuat

dieukhientudong

Kythuatphancungmaytinh

Mang&dichvuinternet

Mangcoban

Matlab&ungdungtrongdieukhien

phattrienungdungtrennendidong

thietkemachdientu

Truyensolieu

Truyensong

Tudonghoaquatrinhcongnghe

Vidieukhien

QT-TCNH

cautrucmaytinh_1

cautrucmaytinh_2

cautrucmaytinh_3

Giaodichdamphantrongkinhdoanh

Hethongthongtinketoan

Ketoannganhang

Ketoanchiphi

Ketoanhanhchinhsunghiep

Ketoantaichinh2

Ketoanthue_N1

Kinhdoanhquocte

kinhtevimo

Marketingcanban

nguyenlyketoan

Nguyenlythongke

phantichdautuchungkhoan

Phantichtaichinhdoanhnghiep

Quanlychuoicungungvanguonluc

Quantrilogistic

quantringuonnhanluc

Quantritaichinh

quantrixuatnhapkhau

Thamdinhduandautu

thanhtoanquocte

Thue_1

Thue_2

Thuongmaidientu

Toantaichinh

Vantaivabaohiem

Các môn Đại cương

DuongloiCMcuaDCSVN

NhungNLCBCNML2_1

NhungNLCBCNML2_2

ToancaocapB1

TutuongHCM_N1_1

TutuongHCM_N1_2

TutuongHCM_N1_3

TutuongHCM_N2_1

TutuongHCM_N2_2

TutuongHCM_N2_3

Các bạn có thể xem lịch thi và danh sách thi tại bảng thông báo dưới trệt B văn phòng mở ( phía sau bảng thông báo )

Chúc các bạn thi tốt

 

 

 

 

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online