Lịch Khai Giảng Các Lớp Ngắn Hạn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
BAN TUYỂN SINH - TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
Điện thoại: 093 886 1080 - (028) 3973 4983
Email: tuyensinh@itc.edu.vn - Website: www.itc.edu.vn
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGẮN HẠN THÁNG 07 NĂM 2018
STT LỚP GIỜ HỌC NGÀY
KHAI GIẢNG
THỜI GIAN
ĐÀO TẠO
HỌC PHÍ
(đ)
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ:
1 CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN Y TẾ
8g-11g 02/07/2018
(Theo thời gian học viên chọn)
10 buổi 5,000,000
13g30-16g30
18g-21g
2 NÂNG CẤP MÁY TÍNH 8g-11g 02/07/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)
1 tháng 1,200,000
13g30-16g30
18g-21g
3 SỬA CHỮA MAINBOARD
MÁY TÍNH BÀN
8g-11g 02/07/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)
1 tháng 2,000,000
13g30-16g30
18g-21g
4 SỬA CHỮA LAPTOP 8g-11g 02/07/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)
2 tháng 4,000,000
13g30-16g30
18g-21g
5 SỬA CHỮA PC - LAPTOP
(BAO NGHỀ)
8g-11g 02/07/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)
4 tháng 7,200,000
13g30-16g30
18g-21g
6 SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (Dành cho học viên mở cửa hàng) 8g-11g 02/07/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)
1 tháng 3,000,000
13g30-16g30
18g-21g
7 KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
(Lớp bao nghề)
8g-11g 02/07/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)
2,5 tháng 7,000,000
13g30-16g30
18g-21g
NHÓM NGÀNH KINH TẾ:
1 CHUYÊN VIÊN
XUẤT NHẬP KHẨU
18g-21g 02/07/2018
(246)
2 tháng 4,500,000
2 CHUYÊN VIÊN LOGISTICS
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
18g-21g 02/07/2018
(246)
4 tháng 6,500,000
3 KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ CHUYÊN SÂU 18g-21g 02/07/2018
(246)
2,5 tháng 3,000,000
4 NGHIỆP VỤ HẢI QUAN 8g-17g 02/07/2018 2 ngày 1,000,000
5 NGHIỆP VỤ LỄ TÂN - THƯ KÝ 8g - 16g30 02/07/2018 2 ngày 800,000

tin liên quan