Khóa học kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động

CHƯƠNG TRÌNH LỚP SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

( IPHONE, SAMSUNG, NOKIA LUMIA, HTC, SONY, OPPO)

Mã số mô đun:

Thời gian: 160 giờ; (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 116 giờ, Thi : 4)

Lưu ý: Thời gian 01 khóa học là 02 tháng, nhưng nếu học viên chưa lành nghề thì được học tiếp miễn phí cho đến khi thành nghề và được giới thiệu việc làm

 

I.MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng:

Kiến thức:

 • Phân tích sơ đồ mạch, nguyên lý hoạt động của các loại điện thoại di động: IPHONE 4G, 5G, 6G, iphone 7, iphone 8, SAMSUNG , LUMIA, HTC, SONY, OPPO,..V...V..
 • Phương pháp sửa chữa hư hỏng của các loại điện thoại di động hiện có trên thị trường.

Kỹ năng:

 • Tháo lắp, thay thế tất cả các thành phần cấu tạo của các loại điện thoại di động.
 • Đo kiểm, sửa chữa hư hỏng về mạch điện mainboard.
 • Ghép sim cho iPhone, samsung, sony,.v..v..
 • Unlock mạng, cài đặt, nâng cấp phần mềm .
 • Sửa lỗi chương trình cho điện thoại di động.

Thái độ lao động:

 • Nắm vững các biện pháp an toàn khi sử dụng các thiết bị hàn ở nhiệt độ cao.
 • Nắm vững nguyên tắc chống tĩnh điện khi sửa chữa, an toàn về điện cho người và thiết bị. Tập trung, tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ.

Kỹ năng khác:

 • Sử dụng các loại công cụ hiện đại, công nghệ cao gồm có:
 • Máy hàn Chip.
 • Dao động ký kỹ thuật số.
 • Máy đếm tần.
 • Laptool, các loại hộp chạy phần mềm hiện có trên thị trường

II.NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

 

PHẦN 1: SỬA CHỮA MAINBOARD ĐIỆN THOẠI

 

 

 

 

 1.  

Bài 1: Linh Kiện Điện Tử Trong Điện Thoại Di Động

32

08

24

1

 1.  

Bài 2: Sửa Chữa Iphone 4g, 5g.

30

08

22

 

 1.  

Bài 3: Sửa Chữa Iphone 6g,7g

28

08

20

1

 1.  

Bài 4: Sửa Chữa Samsung, nokia lumia, htc, sony, oppo các loại

28

08

20

1

 

PHẦN 2: PHẦN MỀM ỨNG DỤNG VÀ SỬA CHỮA CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

 

 

 

 

 1.  

Bài 5: Phương Thức Giao Tiếp Giữa Điện Thoại Với Máy Tính Và Các Thiết Bị Dùng Trong Giao Tiếp Giữa Điện Thoại Và Máy Tính.

38

08

30

1

 

Cộng

160

40

116

4

 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

BÀI 1: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Thời gian: 32 giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng nhận dạng và đo kiểm linh kiện điện tử trong điện thoại di động

1. Linh kiện điện tử trong điện thoại di động

 • Điện trở - R: tính chất và phương pháp kiểm tra
 • Tụ điện - C: tính chất và phương pháp kiểm tra
 • Cuộn cảm - L: tính chất và phương pháp kiểm tra
 • Diode - D: tính chất và phương pháp kiểm tra
 • Transistor - V: tính chất và phương pháp kiểm tra

2. Mạch điện tử ứng dụng trong điện thoại di động.

3. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của điện thoại di động.

4. Kỹ thuật sửa chữa điện thoại

 

BÀI 2: SỬA CHỮA IPHONE 4G, 5G. Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng sửa chữa các hư hỏng của điện thoại Iphone 4G, 5G.

1. Phân tích sơ đồ nguyên lý IPHONE 4G, 5G.

 • Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.
 • Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu và phát.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch cảm ứng, mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

Bài 3: SỬA CHỮA IPHONE 6G, 7G. Thời gian: 28 giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng sửa chữa các hư hỏng của điện thoại Iphone 5g ,5s, 6s, 6s Plus.

1. Phân tích sơ đồ nguyên lý IPHONE 6G, 7G.

 • Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.
 • Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu và phát.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch wifi, mạch cảm ứng, mạch bluetooth, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

Bài 4: SỬA CHỮA SAMSUNG, NOKIA LUMIA, HTC, SONY, OPPO. Thời gian: 28 giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng sửa chữa các hư hỏng của điện thoại SAMSUNG, NOKIA LUMIA, HTC, SONY, OPPO.

1. Phân tích sơ đồ nguyên lý SAMSUNG, NOKIA LUMIA, HTC, SONY, OPPO

 • Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.
 • Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu và phát.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.
 • Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch wifi, mạch cảm ứng, mạch bluetooth, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

3. Phương pháp ghép Simcard cho iPhone, Samsung, htc, sony, oppo v.v….

Bài 5: PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP GIỮA ĐIỆN THOẠI VỚI MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ DÙNG TRONG GIAO TIẾP GIỮA ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH.

Thời gian: 38 giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng thực hiện giao tiếp giữa điện thoại với máy tính và các thiết bị dùng trong giao tiếp giữa điện thoại và máy tính

1. Giới thiệu và cài đặt các phần mềm sửa chữa máy iPhone.

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng các nhóm máy iPhone 4G, 5G, 6G, 7G, iphone 8

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm sửa chữa, UNLOCK các nhóm máy iPhone 4G, 5G, 6G, 7G, iphone 8

III.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1.Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

 • Học viên được học lý thuyết và thực hành tại phòng thực hành

2.Trang thiết bị máy móc

 • Máy chiếu đa phương tiện.

3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

 • Mỏ hàn, đồng hồ VOM.

4.Khác

 • Phiếu hướng dẫn thực hiện.
 • Tài liệu học tập.

V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

 1.  

1.Nội dung

 • Khảo sát nguyên lý hoạt động.
 • Phân tích các hư hỏng.
 • Sửa chữa thay thế các linh kiện hư hỏng.
 1.  

2.Phương pháp

 • Lý thuyết: thi trắc nghiệm.
 • Thực hành: sửa chữa hư hỏng theo yêu cầu.

V.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

 1.  

1.Phạm vi áp dụng môn học:

 • Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho dạy nghề thường xuyên.
 1.  

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Cần lưu ý một số điểm chính sau:

 • Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.
 • Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.
 • Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành.
 • Hệ thống nguồn điện cần được kiểm tra trước khi cho học sinh thực hành.
 1.  

3.Những trọng tâm mô đun cần chú ý:

 • Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản của các loại mạch trên sơ đồ mạch và trong thực tế, nhất là các dạng mạch gần giống nhau.
 • Cần chú ý phạm vi ứng dụng của các dạng mạch tránh nhầm lẫn khi học sinh thực tập trong điều kiện cùng một lúc có nhiều dạng mạch.
 • Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập.

 

Quý học viên quan tâm, xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tuyển sinh ngắn hạn

VP Mở, trệt nhà B, Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Tân Phú

028.3976 0019 - 0968.96.93.98 (thầy Tuấn)

https://www.facebook.com/itc.daotaonganhan/

http://www.itc.edu.vn/chuong-trinh-ngan-han

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến