Hình Ảnh Hoạt Động

Nội dung và hình ảnh lớp chuyên viên xuất nhập khẩu tại CẢNG TÂN CẢNG - CÁT ....

Nội dung và hình ảnh lớp chuyên viên xuất nhập khẩu tại CẢNG TÂN CẢNG - CÁT LÁI ngày 30/6 & 01/7/2018.

ThS. Hà Minh Hiếu giới thiệu về ngành Logistics

ThS. Hà Minh Hiếu giới thiệu về ngành Logistics

Hình ảnh học thực tế tại Cảng Cát Lái của lớp chuyên viên Xuất nhập khẩu ....

Hình ảnh học thực tế tại Cảng Cát Lái của lớp chuyên viên Xuất nhập khẩu ngày 02-3/12/2017

Diễn đàn Nguồn Nhân Lực Logistics Việt Nam

Diễn đàn Nguồn Nhân Lực Logistics Việt Nam

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động