Nhóm Ngành Công Nghệ

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
Phone Khoa CNTT - Điện tử: (028) 39736623

Phone Phòng Đào tạo: (028) 38605004
Hotline: 0938861080
Email: tuyensinh@itc.edu.vn