Nhóm Ngành Công Nghệ Thông Tin

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
Phone: (028) 38605003 - (028) 38605004
Hotline: 0938861080
Email: tuyensinh@itc.edu.vn