Khảo sát tình hình giảng dạy học kỳ 3 2017-2018

Hiện đang là những ngày cuối cùng của các môn học trong học kỳ 3, nhà trường đề nghị sinh viên tham dự các học phần vừa qua đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập bằng cách truy cập vào link  khảo sát giảng dạy và trả lời các câu hỏi thăm dò. Bạn có thể thực hiện nhiều lần cho nhiều học phần mà mình đã tham dự trong học kỳ này với sự trung thực và trách nhiệm cao.

Để nhà trường phục vụ các bạn được tốt hơn đề nghị các bạn sinh viên tích cực hưởng ứng

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online