ITC đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự " năm 2018

Chủ tịch UBND Quận Tân Phú ngày 15-3 ký ban hành Quyết định số G2/QĐ-UBND về việc công nhận trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018. Theo đó, Công nhận Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018. 

                   

Cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” phải bảo đảm các tiêu chí: Trong năm, cấp ủy đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức đảng), lãnh đạo đơn vị  có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện  nghiêm túc các nội dung về đăng ký, cam kết, nội quy, quy chế bảo vệ đơn vị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan Công an trong giữ gìn ANTT trên địa bàn; Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, mất trộm tài sản có giá trị lớn; không xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng; không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; có 70% số đầu mối trực thuộc  trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

Đối với trường học, ngoài các tiêu chí trên còn bảo đảm các tiêu chí: có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường – chính quyền địa phương – gia đình người học trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học;. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường.

CLB Truyền thông ITCNEWS
 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến