text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Hướng dẫn nộp học phí nhập học cho thí sinh 2016

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ

Để thuận tiện cho thí sinh ở tỉnh xa có thể hoàn tất thủ tục nhập học và đóng học phí, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM (ITC) trân trọng thông báo cách thức nộp học phí gián tiếp đối với SV hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 như sau:

 

I.Học phí hệ Cao đẳng:

# Học phí và lệ phí các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Truyền thông & mạng máy tính.

·     Học phí học kỳ I là: 6.010.000đ

·     Khám sức khoẻ đầu khóa: 50.000đ.

·     Lệ phí nhập học: 100.000đ.

·     Phí Bảo hiểm tai nạn: 45.000đ  + BH y tế: 457.380đ = 503.000đ

(Nhà trường thu hộ; Bảo hiểm có giá trị từ 1/1/2017 đến 31/12/2017; Thẻ bảo hiểm được cấp trong tháng 12/2016).

Tổng cộng : 6.663.000đ (Sáu triệu sáu trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẵn).

# Học phí và lệ phí các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng.

·     Học phí học kỳ I là: 6.040.000đ

·     Khám sức khoẻ đầu khóa: 50.000đ.

·     Lệ phí nhập học: 100.000đ.

·     Phí Bảo hiểm tai nạn: 45.000đ  + BH y tế: 457.380đ = 503.000đ

Tổng cộng : 6.693.000đ (Sáu triệu sáu trăm chín mươi ba ngàn đồng chẵn).

 

II.Học phí hệ Trung cấp chuyên nghiệp.

# Học phí và lệ phí:

·     Học phí học kỳ I là: 3.000.000đ

·     Khám sức khoẻ đầu khóa: 50.000đ.

·     Lệ phí nhập học: 100.000đ.

·     Phí BH tai nạn: 45.000đ  + bảo hiểm YT: 457.380đ = 503.000đ

Tổng cộng : 3.653.000đ (Ba triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn).

@ Học phí từng học kỳ sẽ thay đổi phụ thuộc vào tổng số tín chỉ SV đăng kí, nhưng giao động từ 6-7tr/1 học kỳ và Nhà trường CAM KẾT KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ.

@ Học phí đã bao gồm tổng toàn bộ chi phí học ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, chi phí học cụ, lệ phí thi học kỳ nhưng không bao gồm phí học lại.

 

III.Cách thức nộp học phí: Thông thường thí sinh/sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính, tuy nhiên nhà trường triển khai thêm các kênh:

1.Nộp học phí qua Ngân hàng Công Thương (Vietinbank).


 

                2. Nộp qua Bưu điện.


 

                3. Hướng dẫn cách ghi thông tin:


 

-         Mã số SV: SV chưa có mã số SV vui lòng tra cứu thông tin trên website: ts.itc.edu.vn hoặc điện thoại số 083 8605004 để được nhận mã số, hoặc nhà trường sẽ nhắn qua điện thoại cho thí sinh.

-         Về số tiền học phí: Sinh viên căn cứ vào tổng số học phí trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 theo thông báo trên để nộp 01 lần.

Lưu ý: Sinh viên giữ lại Phiếu đóng tiền qua Ngân hàng hoặc Bưu điện để khi vào học chính thức ghé Phòng Kế hoạch tài chính để đổi hóa đơn.

 

IV.Các chế độ chính sách khác liên quan đến học phí.

 

-         Hàng năm nhà trường triển khai Học bổng áp dụng cho những SV đạt thành tích học lực cả năm loại từ khá trở lên, xếp loại rèn luyện từ khá trở lên.

-         Học bổng khuyến học của các Khoa và Đoàn thể, nhà trường cũng chủ động tìm kiếm các nguồn học bổng từ bên ngoài cho SV như: Học bổng vượt khó, học bổng từ các doanh nghiệp kết nghĩa với nhà trường...

-         Triển khai áp dụng chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định của nhà nước như: Con thương binh, ưu đãi giáo dục, tàn tật..., giúp SV hoàn tất thủ tục để nhận cấp bù tại địa phương (SV nhận trợ cấp tại địa phương).

-         Các trường hợp SV thực sự khó khăn/thuộc đối tượng chính sách theo quy định của nhà nước mà chưa thể đóng học phí đúng thời gian quy định thì phải có ĐƠN xin gia hạn hoặc ĐƠN xin đóng học phí làm 02 lần (SV tham khảo quy định này tại website của nhà trường), gửi đơn đó ngay trong giai đoạn nhà trường thông báo đóng học phí, sau thời gian đó nhà trường sẽ không xem xét và giải quyết khiếu nại.

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến học phí, vui lòng liên lạc về trường theo số điện thoại: Phòng Quản lý Đào tạo 083 8605004 hoặc Phòng Công tác HSSV 083 9760019 để được hướng dẫn cụ thể.

BAN TRUYỀN THÔNG ITC -