Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Ngày 15 tháng 5 năm 2013

Các đơn vị và cá nhân liên quan xem và thực hiện.

STT Tập tin đính kèm
1 Giay GT Dang vien sinh hoat noi cu tru.doc
 
Trung tâm gia sư gia sư gia sư tài năng tìm gia sư dạy kèm