VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ QUẬN THỦ ĐỨC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ QUẬN THỦ ĐỨC

Sinh viên ITC viếng nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

LỄ RA QUÂN  MÙA HÈ XANH - TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2020 CẤP TRƯỜNG

LỄ RA QUÂN MÙA HÈ XANH - TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2020 CẤP TRƯỜNG

Lễ ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh và Tiếp Sức Mùa Thi năm 2020

Sinh viên ITC dâng hương tưởng nhớ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sinh viên ITC dâng hương tưởng nhớ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sinh viên ITC dâng hương đài tưởng niệm quận Tân Phú

SAN SẺ YÊU THƯƠNG XÂY ĐỜI THÊM ĐẸP  - HÀNH ĐỘNG NHỎ Ý NGHĨA LỚN

SAN SẺ YÊU THƯƠNG XÂY ĐỜI THÊM ĐẸP  - HÀNH ĐỘNG NHỎ Ý NGHĨA LỚN

Hiến máu tình nguyện lần 01 năm 2020

Mùa Hè Xanh – Mãi Xanh Màu Áo Thanh Niên Tình Nguyện

Mùa Hè Xanh – Mãi Xanh Màu Áo Thanh Niên Tình Nguyện

Sinh viên ITC tham dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh cấp Thành năm 2020

BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH TỔ CHỨC HỌP CHIẾN SĨ

BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH TỔ CHỨC HỌP CHIẾN SĨ

Họp Chiến sĩ Mùa Hè Xanh Năm 2020

Sinh viên ITC đến dâng hương tại Khu di tích Dân công hoả tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968

Sinh viên ITC đến dâng hương tại Khu di tích Dân công hoả tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968

Sinh viên ITC đến dâng hương tại Khu di tích Dân công hoả tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ QUẬN THỦ ĐỨC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ QUẬN THỦ ĐỨC

Sinh viên ITC viếng nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

LỄ RA QUÂN  MÙA HÈ XANH - TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2020 CẤP TRƯỜNG

LỄ RA QUÂN MÙA HÈ XANH - TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2020 CẤP TRƯỜNG

Lễ ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh và Tiếp Sức Mùa Thi năm 2020

Sinh viên ITC dâng hương tưởng nhớ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sinh viên ITC dâng hương tưởng nhớ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sinh viên ITC dâng hương đài tưởng niệm quận Tân Phú

SAN SẺ YÊU THƯƠNG XÂY ĐỜI THÊM ĐẸP  - HÀNH ĐỘNG NHỎ Ý NGHĨA LỚN

SAN SẺ YÊU THƯƠNG XÂY ĐỜI THÊM ĐẸP  - HÀNH ĐỘNG NHỎ Ý NGHĨA LỚN

Hiến máu tình nguyện lần 01 năm 2020

Mùa Hè Xanh – Mãi Xanh Màu Áo Thanh Niên Tình Nguyện

Mùa Hè Xanh – Mãi Xanh Màu Áo Thanh Niên Tình Nguyện

Sinh viên ITC tham dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh cấp Thành năm 2020

BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH TỔ CHỨC HỌP CHIẾN SĨ

BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH TỔ CHỨC HỌP CHIẾN SĨ

Họp Chiến sĩ Mùa Hè Xanh Năm 2020

Sinh viên ITC đến dâng hương tại Khu di tích Dân công hoả tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968

Sinh viên ITC đến dâng hương tại Khu di tích Dân công hoả tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968

Sinh viên ITC đến dâng hương tại Khu di tích Dân công hoả tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968