Cựu Sinh Viên

Gặp gỡ những “gương mặt Vàng” trong kỳ thi Olympic Tin học toàn quốc lần ....

Gặp gỡ những “gương mặt Vàng” trong kỳ thi Olympic Tin học toàn quốc lần thứ 27

Những người con trưởng thành từ mái trường ITC: “Không có ITC chắc chắn sẽ ....

“Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn chọn ITC để thực hiện ước mơ của mình”

Nghị lực vươn lên chạm tới ước mơ của cựu sinh viên K10 ITC

Mình là người có quyết tâm và ước mơ lớn. Công ty mình làm về mảng ứng dụng cho Android và iOS, mình và các anh em

Tâm sự của cựu sinh viên ITC Khóa I ngành Khai thác Bưu chính viễn thông

Tâm sự của cựu sinh viên ITC Khóa I ngành Khai thác Bưu chính viễn thông

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM: “Ngôi nhà thứ hai của tôi”

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM: “Ngôi nhà thứ hai của tôi”

"Tôi đã trưởng thành từ ngôi trường ấy"

"Tôi đã trưởng thành từ ngôi trường ấy"

Bằng cấp không quyết định sự thành công

Bằng cấp không quyết định sự thành công