Thông báo. V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

Thông báo. V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

Lễ tổng kết – trao giải Hội thi duyên dáng áo dài ITC nhân kỷ niệm 17 năm thành lập Trường

Lễ tổng kết – trao giải Hội thi duyên dáng áo dài ITC nhân kỷ niệm 17 năm thành lập Trường

Trong không khí vui mừng Kỷ niệm 17 thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM (27/04/2001 – 27/04/2018)

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Phần thi Trình diễn - Hội thi Duyên dáng áo dài ITC bảng cho Cán bộ CNV

Phần thi Trình diễn - Hội thi Duyên dáng áo dài ITC bảng cho Cán bộ CNV

Hưởng ứng “Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2018”, đồng thời hướng đến lễ kỷ niệm 17 năm thành lập Trường Cao đẳng CNTT Tp. Hồ Chí Minh (27/4/2001 – 27/4/2018).

HỘI THI DUYÊN DÁNG ÁO DÀI ITC NĂM 2018

HỘI THI DUYÊN DÁNG ÁO DÀI ITC NĂM 2018

HỘI THI DUYÊN DÁNG ÁO DÀI ITC NĂM 2018

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Luật Công đoàn 2012

Luật Công đoàn 2012

Luật Công đoàn 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn  ma túy, mại dâm và HIV/AIDS năm 2018

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS năm 2018

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS năm 2018

Thông báo mời họp mặt Ngày 08.03.2018

Thông báo mời họp mặt Ngày 08.03.2018

Thông báo mời họp mặt Ngày 08.03.2018

KẾ HOẠCH  Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

KẾ HOẠCH Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

KẾ HOẠCH Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

V/v Vận động CNVC-LĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

V/v Vận động CNVC-LĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

V/v Vận động CNVC-LĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công ....

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014