Khai báo y tế toàn dân

Khai báo y tế toàn dân

công văn số 109/LĐLĐ

Thông báo. V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

Thông báo. V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

Lễ tổng kết – trao giải Hội thi duyên dáng áo dài ITC nhân kỷ niệm 17 năm thành lập Trường

Lễ tổng kết – trao giải Hội thi duyên dáng áo dài ITC nhân kỷ niệm 17 năm thành lập Trường

Trong không khí vui mừng Kỷ niệm 17 thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM (27/04/2001 – 27/04/2018)

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Phần thi Trình diễn - Hội thi Duyên dáng áo dài ITC bảng cho Cán bộ CNV

Phần thi Trình diễn - Hội thi Duyên dáng áo dài ITC bảng cho Cán bộ CNV

Hưởng ứng “Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2018”, đồng thời hướng đến lễ kỷ niệm 17 năm thành lập Trường Cao đẳng CNTT Tp. Hồ Chí Minh (27/4/2001 – 27/4/2018).

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Luật Công đoàn 2012

Luật Công đoàn 2012

Luật Công đoàn 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014