Cách tính điểm tổng kết cho từng môn đối với Học phần thuộc CTĐT của K17

Cách tính điểm tổng kết cho từng môn đối với Học phần thuộc CTĐT của K17 để sv biết đậu hay rớt

cach%20tinh%20diem%20K17[1]

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến