Tin tức trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM

Sở GD&ĐT TPHCM ra quyết định công nhận Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 (Ngày 13 tháng 2 năm 2015)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 247/QĐ-GDDT-TC NGÀY 13/02/2015 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI NHIỆM KỲ 2014-2019 Thành viên hội đồng quản trị mới bao gồm: 1. Ông ... ...
Thông báo số 352/TB-ĐU ngày 23/01/2015 của Đảng ủy sở giáo dục và đào tạo TP.HCM (Ngày 26 tháng 1 năm 2015)
THÔNG BÁO SỐ 352/TB-ĐU NGÀY 23/01/2015 CỦA ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ngày 23/01/2015 Hội đồng quản trị đã nhận được thông báo số 352-TB/ĐU ngày 23/01/2015 của Đảng ủy Sở Giáo dục và... ...
Chỉ đạo của Đảng ủy Sở GD&ĐT về thực hiện quy định của pháp luật tại Trường CĐ CNTT TP.HCM (Ngày 15 tháng 1 năm 2015)
CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TPHCM. Ngày 14/01/2015 Hội đồng quản trị đã nhận được công văn số 510-CV/ĐU ngày 12/01/2015......

Tin tức sinh viên

Hội thi “Tự hào Sử Việt” năm 2015 (Ngày 23 tháng 2 năm 2015)
Là hoạt động cụ thể, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 về việc đẩy mạnh......
Ấm áp Xuân Tình Nguyện 2015 (Ngày 17 tháng 2 năm 2015)
Chiến dịch Xuân tình nguyện 2015 là hoạt động nằm trong chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015. Được sự đồng ý của ......
KẾ HOẠCH THAM DỰ HỘI THAO CÁN BỘ NHÂN VIÊN - GIẢNG VIÊN – HSSV CỤM THI ĐUA 1 - KHỐI CAO ĐẲNG NĂM 2015 (Ngày 2 tháng 2 năm 2015)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N Độc lập – Tự do – Hạnh... ...

Tin giáo dục

                                                                  

Báo cáo