text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

http://www.itc.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-2017.aspxhttp://www.itc.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-2017.aspx
 
Ngày 15 tháng 2 năm 2017
1. Phạm vi và đối tượng xét tuyển: Phạm vi xét tuyển: Trong cả nước; Xét tuyển TCCN năm 2017 theo 02 đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc......

Hoạt động sinh viên

Ngày 23 tháng 3 năm 2017
Nhằm giúp sinh viên ngành Tài Chính Ngân Hàng năm cuối chuẩn bị tốt hành trang cho công việc sau này, và đặc biệt là chuẩn bị tốt cho giai đoạn......
 
đào tạo mos phần mềm mos mos word mos excel mos 2010 tài liệu mos